wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Nieruchomość położona jest w miejscowości Strzała, gmina Siedlce, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka numer 1141 o powierzchni 1,3211 ha.

Data: 2018-01-26
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-01-26
Data udostępnienia informacji 2018-01-26