wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Data: 2018-02-12
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.


 Załączniki

Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-02-12
Data udostępnienia informacji 2018-02-12