wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Wołyńce-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/2 o powierzchni 0,0031 ha przeznaczonej do zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 243/10 o powierzchni 0,0217 ha i nr 243/13 o powierzchni 0,0161 ha, położoną w miejscowości Wołyńce.

Data: 2018-10-05
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej  w miejscowości Wołyńce-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/2 o powierzchni 0,0031 ha przeznaczonej do zamiany za nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 243/10 o powierzchni 0,0217 ha i nr 243/13 o powierzchni 0,0161 ha, położoną w miejscowości Wołyńce.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-10-08
Data udostępnienia informacji 2018-10-08