wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Zespół Szkół w Borkach-Kosach

Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkół w Borkach-Kosach
Nazwa skrócona: Z. Sz. Borki-Kosy
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Zespoły szkół (podstawowe+gimnazja)
Adres jednostki: 08-106 Zbuczyn, Borki Kosy 24
Telefon: (025) 641-63-91
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Zbuczyn
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: 001134984
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko:
Od kiedy zatrudniony w urzędzie:
Czy pracownik urzędu:
Wiek:
Poziom wykształcenia:
Kierunek wykształcenia:
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Konstańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2004-03-04
Data udostępnienia informacji 2004-03-04