wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zbuczyn na 2021 rok. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbuczyn na 2021 rok. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2021. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zbuczyn. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej. NIE Projekt aktu
2021-01-25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej. NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia