wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2009-12-31 Mirosława Rosołek 2 914,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-12-31 Mirosława Rosołek 706,53 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Przedsiębiorcy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-12-09 Daniel Orzyłowski 32,20 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-12-02 Eugeniusz Grochowski 29,17 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-11-13 Teodor Próchenka 29,17 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-10-21 Krzysztof Patej 36,46 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-10-16 Krzysztof Mamcarz 23,11 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-10-07 Krzysztof Bułchak 68,20 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-10-07 Andrzej Chromiński 32,46 zł Podatek rolny Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-10-07 Marzena Mieścicka 31,71 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-07-27 Krzysztof Chromiński 4 756,00 zł Podatek od nieruchomości Odroczenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-07-27 Krzysztof Chromiński 56,43 zł Podatek od nieruchomości Odroczenie Przedsiębiorcy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-29 Krzysztof Głuchowski 1 185,00 zł Podatek od środków transportu Odroczenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-06-29 Krzysztof Głuchowski 15,57 zł Podatek od środków transportu Odroczenie Przedsiębiorcy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-16 Mirosława Rosołek 2 914,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-06-16 Mariusz Borkowski 23,11 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-16 Wiesław Mieścicki 29,55 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-16 Mirosława Rosołek 647,43 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Przedsiębiorcy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-12 Teresa Czapska 15,11 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-03 Stanisław Młynarz 1,29 zł Podatek rolny Odroczenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-06-03 Jan Radzikowski 58,83 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-05-06 Stefan Wysokiński 3 820,00 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-05-06 Stefan Wysokiński 869,90 zł Podatek od nieruchomości Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-04-20 Andrzej Ułański 2 098,00 zł Umorzone odsetki Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-04-20 Andrzej Ułański 481,28 zł Podatek od środków transportu Inne
nie wymienione
Przedsiębiorcy Umorzenie odsetek za zwłokę. Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-04-17 Mariusz Borkowski 27,54 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-04-08 Wiesław Mieścicki 30,38 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-04-07 Urszula Rzążewska 5,12 zł Podatek rolny Odroczenie Pozostali podatnicy Pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-04-07 Krzysztof Jastrzębski 33,92 zł Podatek rolny Umorzenie Pozostali podatnicy pomoc publiczna de minimis. Wartość wyrażona w Euro. Pokaż
2009-04-06 Zbigniew Romanowski 529,00 zł Umorzone odsetki Umorzenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż
2009-04-06 Zbigniew Romanowski 920,00 zł Podatek od nieruchomości Odroczenie Przedsiębiorcy ważny interes strony Pokaż