wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja RewizyjnaKRStała
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji KSWiPStała
Komisja Budżetu KBStała
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego KOKSSSiPPStała
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska KIiOŚStała    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji