wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Paweł Krasuski Naczelnik Wydziału Inwestycji (NWIN)
Wojciech Łukasz Kubak Skarbnik Gminy Zbuczyn (SkG)
Jolanta Ługowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Hubert Michał Pasiak Wójt Gminy Zbuczyn (WG)
Joanna Skolimowska-Szpura Sekretarz Gminy Zbuczyn (SG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Tomasz Borkowski Inwestycje (IN)
Edyta Hanna Celińska Księgowość Podatkowa (KP)
Marek Celiński Planowanie Przestrzenne (PP)
Katarzyna Jasińska Sekretariat (Sek)
Milena Anna Jasińska Planowanie Przestrzenne (PP)
Marzena Beata Kaczyńska Księgowość Podatkowa (KP)
Teresa Krasuska Księgowość Finansowa (KF)
Paweł Krasuski Inwestycje (IN)
Paweł Krasuski Naczelnik Wydziału Inwestycji (NWIN)
Wojciech Łukasz Kubak Skarbnik Gminy Zbuczyn (SkG)
Jolanta Ługowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Hubert Michał Pasiak Wójt Gminy Zbuczyn (WG)
Iwona Prokopiak Księgowość Finansowa (KF)
Ewelina Maria Rzążewska Planowanie Przestrzenne (PP)
Joanna Skolimowska-Szpura Sekretarz Gminy Zbuczyn (SG)
Katarzyna Tchórzewska Księgowość Finansowa (KF)
Elżbieta Małgorzata Trochimiak Ewidencja Działalności Gospodarczej (EG)
Elżbieta Trojanowska Księgowość Podatkowa (KP)
Martyna Trojanowska Księgowość Finansowa (KF)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Tomasz Borkowski Inwestycje (IN)Wydział Inwestycji
Edyta Hanna Celińska Księgowość Podatkowa (KP)Wydział Finasowo- Księgowy
Marek Celiński Planowanie Przestrzenne (PP)Wydział Infrastruktury
Katarzyna Jasińska Sekretariat (Sek)Wydział Organizacyjno- Administracyjny
Milena Anna Jasińska Planowanie Przestrzenne (PP)Wydział Infrastruktury
Marzena Beata Kaczyńska Księgowość Podatkowa (KP)Wydział Finasowo- Księgowy
Teresa Krasuska Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Paweł Krasuski Inwestycje (IN)Wydział Inwestycji
Paweł Krasuski Naczelnik Wydziału Inwestycji (NWIN)Wydział Inwestycji
Wojciech Łukasz Kubak Skarbnik Gminy Zbuczyn (SkG)Skarbnik Gminy Zbuczyn
Jolanta Ługowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Hubert Michał Pasiak Wójt Gminy Zbuczyn (WG)Wójt Gminy Zbuczyn
Iwona Prokopiak Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Ewelina Maria Rzążewska Planowanie Przestrzenne (PP)Wydział Infrastruktury
Joanna Skolimowska-Szpura Sekretarz Gminy Zbuczyn (SG)Sekretarz Gminy Zbuczyn
Katarzyna Tchórzewska Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Elżbieta Małgorzata Trochimiak Ewidencja Działalności Gospodarczej (EG)Wydział Organizacyjno- Administracyjny
Elżbieta Trojanowska Księgowość Podatkowa (KP)Wydział Finasowo- Księgowy
Martyna Trojanowska Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2021
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Elżbieta Piskorz  
   Emilia Biarda  
   Andrzej Chromiński  
   Wojciech Biarda  
   Krystyna Chojecka  
   Andrzej Wróbel  
   Jadwiga Melaniuk  
   Agnieszka Dziewulska  
   Grzegorz Pomikło  
   Joanna Karpiarz  
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016