wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Urząd Gminy w Szczercowie
Adres jednostki: 97-420 Szczerców, Pułaskiego
Kod terytorialny GUS:
NIP: 769-15-91-124
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Liczba mieszkańców: 7998
Powierzchnia ogółem (km2): 12891
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2012-12-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-03-04
Data udostępnienia informacji: 2004-03-04

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Krzysztof Kamieniak
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2014-12-09
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 15

 Granice okręgów wyborczych

Nr okręgu 1
Zbyszek, Firlej, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów , Rudzisko, Marcelów,

Nr okręgu 2
Szczercowska Wieś , Kolonia Szczercowska, Grudna, Zagadki,

Nr okręgu 3
Dubie , Polowa, Kościuszki ( przy szosie), Dzbanki,

Nr okręgu 4
Borowa, Krzyżówki, Kościuszki (pod lasem) Brzezie, Kozłówki, Bednarze.

Nr okręgu 5
Szczerców: ul. Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul. Skryta, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Reymonta,
ul. Szkolna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Krótka, ul.Wąska, ul. Gabriela Narutowicza,

Nr okręgu 6
Szczerców: ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 58- do nr 140 i nr nieparzyste: od nr 25-do nr 131), ul. Zachodnia, ul. Łaska (posesje: od nr 1 do nr 3) ul. Praga ( posesje: nr
parzyste: od nr 50-do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do nr 131), ul. Leśna

Nr okręgu 7
Szczerców: ul. Częstochowska( posesje: nr parzyste: od nr 12 - do nr 50 i nr nieparzyste od nr 27 - do nr 63), ul. Kącik, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul.
Mokra, ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Praga (posesje: nr parzyste od nr 2 - do nr 48 i nr nieparzyste od nr 1- do nr 31)

Nr okręgu 8
Szczerców: ul. Rzeczna, ul. 3 Maja, ul. ul. Częstochowska(posesje: nr parzyste: od nr 4 - do nr 10 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 25), Św. Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul.Poniatowskiego, ul. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 2 - do nr 56 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 23)

Nr okręgu 9
Szczerców : ul. Piotrkowska, ul. Cmentarna, ul. Mickiewicza( posesje: nr 48 i od nr 50 do nr 99), ul. Północna, ul. Kwiatowa,

Nr okręgu 10
Szczerców : ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Mickiewicza( posesje: od nr 1 do nr 47 i nr 49), ul. Polski Sierpień, ul. 11 Listopada, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. Łaska( posesje: od nr 4 do nr 31),

Nr okręgu 11
Podklucze , Załuże.

Nr okręgu 12
Niwy , Trakt Puszczański, Józefina, Lubośnia,Nr okręgu 1
Zbyszek, Firlej, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów , Rudzisko, Marcelów,

Nr okręgu 2
Szczercowska Wieś , Kolonia Szczercowska, Grudna, Zagadki,

Nr okręgu 3
Dubie , Polowa, Kościuszki ( przy szosie), Dzbanki,

Nr okręgu 4
Borowa, Krzyżówki, Kościuszki (pod lasem) Brzezie, Kozłówki, Bednarze.

Nr okręgu 5
Szczerców: ul. Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul. Skryta, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Reymonta,
ul. Szkolna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Krótka, ul.Wąska, ul. Gabriela Narutowicza,

Nr okręgu 6
Szczerców: ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 58- do nr 140 i nr nieparzyste: od nr 25-do nr 131), ul. Zachodnia, ul. Łaska (posesje: od nr 1 do nr 3) ul. Praga ( posesje: nr
parzyste: od nr 50-do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do nr 131), ul. Leśna

Nr okręgu 7
Szczerców: ul. Częstochowska( posesje: nr parzyste: od nr 12 - do nr 50 i nr nieparzyste od nr 27 - do nr 63), ul. Kącik, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul.
Mokra, ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Praga (posesje: nr parzyste od nr 2 - do nr 48 i nr nieparzyste od nr 1- do nr 31)

Nr okręgu 8
Szczerców: ul. Rzeczna, ul. 3 Maja, ul. ul. Częstochowska(posesje: nr parzyste: od nr 4 - do nr 10 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 25), Św. Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul.Poniatowskiego, ul. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 2 - do nr 56 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 23)

Nr okręgu 9
Szczerców : ul. Piotrkowska, ul. Cmentarna, ul. Mickiewicza( posesje: nr 48 i od nr 50 do nr 99), ul. Północna, ul. Kwiatowa,

Nr okręgu 10
Szczerców : ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Mickiewicza( posesje: od nr 1 do nr 47 i nr 49), ul. Polski Sierpień, ul. 11 Listopada, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. Łaska( posesje: od nr 4 do nr 31),

Nr okręgu 11
Podklucze , Załuże.

Nr okręgu 12
Niwy , Trakt Puszczański, Józefina, Lubośnia,Nr okręgu 1
Zbyszek, Firlej, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów , Rudzisko, Marcelów,

Nr okręgu 2
Szczercowska Wieś , Kolonia Szczercowska, Grudna, Zagadki,

Nr okręgu 3
Dubie , Polowa, Kościuszki ( przy szosie), Dzbanki,

Nr okręgu 4
Borowa, Krzyżówki, Kościuszki (pod lasem) Brzezie, Kozłówki, Bednarze.

Nr okręgu 5
Szczerców: ul. Strumykowa, ul. Tomasza Tenusa, ul. Polna, ul. Skryta, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Reymonta,
ul. Szkolna, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Krótka, ul.Wąska, ul. Gabriela Narutowicza,

Nr okręgu 6
Szczerców: ul. J. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 58- do nr 140 i nr nieparzyste: od nr 25-do nr 131), ul. Zachodnia, ul. Łaska (posesje: od nr 1 do nr 3) ul. Praga ( posesje: nr
parzyste: od nr 50-do nr 126 i nr nieparzyste: od nr 33 do nr 131), ul. Leśna

Nr okręgu 7
Szczerców: ul. Częstochowska( posesje: nr parzyste: od nr 12 - do nr 50 i nr nieparzyste od nr 27 - do nr 63), ul. Kącik, ul. Wschodnia, ul. Słoneczna, ul.
Mokra, ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Praga (posesje: nr parzyste od nr 2 - do nr 48 i nr nieparzyste od nr 1- do nr 31)

Nr okręgu 8
Szczerców: ul. Rzeczna, ul. 3 Maja, ul. ul. Częstochowska(posesje: nr parzyste: od nr 4 - do nr 10 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 25), Św. Floriana, ul. Targowa, ul. Źródlana, ul. Żeromskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Pułaskiego, ul.Poniatowskiego, ul. Piłsudskiego (posesje: nr parzyste: od nr 2 - do nr 56 i nr nieparzyste: od nr 1- do nr 23)

Nr okręgu 9
Szczerców : ul. Piotrkowska, ul. Cmentarna, ul. Mickiewicza( posesje: nr 48 i od nr 50 do nr 99), ul. Północna, ul. Kwiatowa,

Nr okręgu 10
Szczerców : ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Mickiewicza( posesje: od nr 1 do nr 47 i nr 49), ul. Polski Sierpień, ul. 11 Listopada, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Wiśniowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. Łaska( posesje: od nr 4 do nr 31),

Nr okręgu 11
Podklucze , Załuże.

Nr okręgu 12
Niwy , Trakt Puszczański, Józefina, Lubośnia,

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 801
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 82
Stopa bezrobocia: 17
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2005-03-31

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Urząd Gminy w Szczercowie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczercowie, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców Nr 3/2003 z dnia 13.01.2003 r.,

- Statutu Gminy Szczerców ( Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczerców),

- innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów gminy,


Placówki oświatowo- wychowawcze ( szkoły podstawowe i gimnazja oraz przedszkola samorządowe) działają na podstawie:


- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.),

- statutów,

- innych przepisów prawa materialnego regulujących ich zadania i kompetencje.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),

- Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

- Ustawy z dnUrząd Gminy w Szczercowie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczercowie, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców Nr 3/2003 z dnia 13.01.2003 r.,

- Statutu Gminy Szczerców ( Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczerców),

- innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów gminy,


Placówki oświatowo- wychowawcze ( szkoły podstawowe i gimnazja oraz przedszkola samorządowe) działają na podstawie:


- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.),

- statutów,

- innych przepisów prawa materialnego regulujących ich zadania i kompetencje.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),

- Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

- Ustawy z dnUrząd Gminy w Szczercowie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczercowie, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców Nr 3/2003 z dnia 13.01.2003 r.,

- Statutu Gminy Szczerców ( Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczerców),

- innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów gminy,


Placówki oświatowo- wychowawcze ( szkoły podstawowe i gimnazja oraz przedszkola samorządowe) działają na podstawie:


- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.),

- statutów,

- innych przepisów prawa materialnego regulujących ich zadania i kompetencje.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),

- Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

- Ustawy z dn

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są: uchwały Rady oraz zarządzenia, decyzje i postanowienia Wójta. Zarządzenia Wójta mogą mieć charakter zarządzeń wewnętrznych w sytuacji kiedy regulują sferę wewnętrzną Urzędu Gminy.
Projekty aktów prawnych przygotowane merytorycznie przez właściwy referat są uzgodnione z członkiem Kierownictwa Urzędu nadzorującego daną problematykę lub z właściwą Komisją Rady w przypadku projektów uchwał Rady. Projekty aktów prawnych podlegają obligatoryjnie zaopiniowaniu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.
W przypadku potrzeby unormowania w akcie prawnym spraw należących do właściwości kilku referatów bądź konieczności opracowania projektu aktu w zakresie spraw nie objętych dotychczas właściwością żadnego referatu - Wójt lub Zastępca Wójta wyznacza referat odpowiedzialny za przygotowanie projektu.
Projekty aktów prawnych są uzgadniane z Wójtem lub osobą przez Wójta upoważnioną i zaopiniowane przez radę prawnego Urzędu.
Przed przedłożeniem projektu aktu referat przygotowujący na kopii projektu oraz na uzasadnieniu zamieszcza podpisy osób opracowujących projekty oraz podpisy kierowników jednostek organizacyjnych, z którymi projekt został uzgodniony.
Rejestry i zbiory aktów prawnych prowadzi referat organizacyjny, który po zarejestrowaniu aktu prawnego przekazuje kopię aktu referatowi odpowiedzialnemu za jego wykonanie.
Kierownik referatu odpowiedzialnego za wykonanie aktu jest zobowGminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są: uchwały Rady oraz zarządzenia, decyzje i postanowienia Wójta. Zarządzenia Wójta mogą mieć charakter zarządzeń wewnętrznych w sytuacji kiedy regulują sferę wewnętrzną Urzędu Gminy.
Projekty aktów prawnych przygotowane merytorycznie przez właściwy referat są uzgodnione z członkiem Kierownictwa Urzędu nadzorującego daną problematykę lub z właściwą Komisją Rady w przypadku projektów uchwał Rady. Projekty aktów prawnych podlegają obligatoryjnie zaopiniowaniu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.
W przypadku potrzeby unormowania w akcie prawnym spraw należących do właściwości kilku referatów bądź konieczności opracowania projektu aktu w zakresie spraw nie objętych dotychczas właściwością żadnego referatu - Wójt lub Zastępca Wójta wyznacza referat odpowiedzialny za przygotowanie projektu.
Projekty aktów prawnych są uzgadniane z Wójtem lub osobą przez Wójta upoważnioną i zaopiniowane przez radę prawnego Urzędu.
Przed przedłożeniem projektu aktu referat przygotowujący na kopii projektu oraz na uzasadnieniu zamieszcza podpisy osób opracowujących projekty oraz podpisy kierowników jednostek organizacyjnych, z którymi projekt został uzgodniony.
Rejestry i zbiory aktów prawnych prowadzi referat organizacyjny, który po zarejestrowaniu aktu prawnego przekazuje kopię aktu referatowi odpowiedzialnemu za jego wykonanie.
Kierownik referatu odpowiedzialnego za wykonanie aktu jest zobowGminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są: uchwały Rady oraz zarządzenia, decyzje i postanowienia Wójta. Zarządzenia Wójta mogą mieć charakter zarządzeń wewnętrznych w sytuacji kiedy regulują sferę wewnętrzną Urzędu Gminy.
Projekty aktów prawnych przygotowane merytorycznie przez właściwy referat są uzgodnione z członkiem Kierownictwa Urzędu nadzorującego daną problematykę lub z właściwą Komisją Rady w przypadku projektów uchwał Rady. Projekty aktów prawnych podlegają obligatoryjnie zaopiniowaniu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.
W przypadku potrzeby unormowania w akcie prawnym spraw należących do właściwości kilku referatów bądź konieczności opracowania projektu aktu w zakresie spraw nie objętych dotychczas właściwością żadnego referatu - Wójt lub Zastępca Wójta wyznacza referat odpowiedzialny za przygotowanie projektu.
Projekty aktów prawnych są uzgadniane z Wójtem lub osobą przez Wójta upoważnioną i zaopiniowane przez radę prawnego Urzędu.
Przed przedłożeniem projektu aktu referat przygotowujący na kopii projektu oraz na uzasadnieniu zamieszcza podpisy osób opracowujących projekty oraz podpisy kierowników jednostek organizacyjnych, z którymi projekt został uzgodniony.
Rejestry i zbiory aktów prawnych prowadzi referat organizacyjny, który po zarejestrowaniu aktu prawnego przekazuje kopię aktu referatowi odpowiedzialnemu za jego wykonanie.
Kierownik referatu odpowiedzialnego za wykonanie aktu jest zobow

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marek Kamiński
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Kamiński
Data wytworzenia informacji 2003-07-16
Data udostępnienia informacji 2003-07-16