wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Obwieszczenia Wójta Gminy Szczerców dotyczące studium i planu zagosp. przestrz.:

Data: Tytuł: Autor:
2020-07-03 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 3 lipca 2020 r.
2020-06-19 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Szczerców
2019-11-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019-11-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 15 listopada 2019 r.
2018-11-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 16 listopada 2018 r.
2018-08-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-07-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018-06-12 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
2018-03-27 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Szczerców
2018-02-20 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2018-01-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci obrębów Chabielice i Chabielice-Kolonia
2017-11-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 835/3 położonej w miejscowości Szczerców w gminie Szczerców
2017-11-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców dla działek o nr ewid. 692/2, 693/2, 692/1, 693/1, 838
2017-04-14 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany m.p.z.p. Wójt Gminy Szczerców
2017-01-13 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniiu do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-01-13 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniiu do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016-11-25 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców Wójt Gminy Szczerców
2016-10-18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
2013-05-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców Wójt Gminy Szczerców
2013-03-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu ... Wójt Gminy Szczerców
2013-03-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu ... Wójt Gminy Szczerców
2013-03-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu ... Wójt Gminy Szczerców
2012-08-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu ... Wójt Gminy Szczerców
2012-03-02 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu ... Wójt Gminy Szczerców
2012-02-01 Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu ... Wójt Gminy Szczerców
2011-08-10 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy ...
2011-08-10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ...