wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/253/16 2016-12-27 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/252/16 2016-12-27 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/242/16 2016-11-29 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/240/16 2016-11-29 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/239/16 2016-11-29 w sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/238/16 2016-11-29 w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/213/16 2016-06-28 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/139/16 2016-01-27 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/138/16 2016-01-27 w sprawie sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/136/16 2016-01-27 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/134/16 2016-01-27 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/133/16 2016-01-27 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szczerców. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/135/15 2016-01-27 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/86/15 2015-06-30 w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej – Hali sportowej przy ul. Rzecznej 7 w Szczercowie, Hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 66 w Szczercowie oraz Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chabielicach. TAK 0
IX/84/15 2015-06-30 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/226/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej podziału Gminy Szczerców na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia