wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII/316/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: przyjęcia protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Rusiec, odbytejw dniu 24 września 2010 roku
Tytuł aktu prawnego - skrócony: przyjęcia protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Rusiec, odbytejw dniu 24 września 2010 roku
Numer: XXXVIII/316/2010
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2010-10-20
Data wejścia w życie: 2010-10-20
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [60,51 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-10-26

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-10-19
Data udostępnienia informacji 2010-10-19