wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Informacje finansowe 2020 r.:

Data: Tytuł: Autor:
2020-10-22 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rusiec za III kw.2020 r. i sprawozdania za III kw.2020 Aleksandra Bartkowiak
2020-05-25 Informacja o wykonaniu budżetu za I kw.2020
2020-02-04 Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na rok 202
2020-02-04 Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec
2020-02-04 Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Rusiec na rok 2020
2020-02-04 Plan finansowy dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
2020-02-04 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2020-02-04 Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2020-02-04 Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu Gospodarowania Odpadami
2020-02-04 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Rusiec
2020-02-04 Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020
2020-02-04 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2020
2020-02-04 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.- Dochody budżetu Gminy Rusiec na rok 2020
2020-02-04 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.- Wydatki budżetu Gminy Rusiec na 2020 r.
2020-02-04 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.r.- Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rusiec na 2020 r.
2020-02-04 Zał. Nr 4 a do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020
2020-02-04 Zał. Nr 4 b do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020