wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Spiczyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII.91.2016 2016-03-22 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu ich sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Spiczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony oczekujący
VII.90.2016 2016-03-22 w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Spiczyn TAK Uchwalony oczekujący
VII.77.2015 2015-12-22 uchwała TAK Uchwalony obowiązujący
VII.76.2015 2015-12-22 uchwała TAK Uchwalony oczekujący
VII.72.2015 2015-12-04 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Spiczyn oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. TAK Uchwalony obowiązujący
VII.71.2015 2015-12-04 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r. TAK 0
VII.67.2015 2015-11-10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. TAK Uchwalony obowiązujący
VII.66.2015 2015-11-10 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. TAK Uchwalony obowiązujący
VII.65.2015 2015-11-10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. TAK Uchwalony obowiązujący
VII.64.2015 2015-11-10 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. TAK Uchwalony obowiązujący
VII.63.2015 2015-11-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK 0
VII.48.2015 2015-06-24 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej TAK Uchwalony obowiązujący
VII.46.2015 2015-06-24 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Spiczyn TAK Uchwalony obowiązujący
VII.28.2015 2015-03-30 postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli TAK Uchwalony oczekujący
VII.26.2015 2015-03-30 ekwiwalent dla członków OSP TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia