wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański -

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30

Urząd Miasta w Pruszcz Gdański -

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w godzinach pracy Urzędu Miasta Pierwszy Wtorek każdego miesiąca w godz. 13.00-16.00
Sekretarz Miasta w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Organizacyjny w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Biuro Rady Miasta w godzianch pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Obsługa w godzinach pracy Urzędu
Zastępca Burmistrza ds Komunalnych w godzinach pracy Urzędu 2-gi poniedziałek każdego miesiąca
Referat Planowania i Rozwoju w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Gospodarki Terenami w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Techniczno-Inwestycyjny w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Skarbnik w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Podatków i Opłat w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Stanowisko Informatyka w godzinach pracy Urzędu
Referat współpracy i promocji w godzinach pracy Urzędu
Audytor wewnętrzny w godzinach pracy Urzędu
Urząd Stanu Cywilnego w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Radcy Prawni Poniedziałek 8.30 - 16.00
Wtorek 8.30 - 15.00
Środa 11.30 - 15.00
(8.30 - 17.00),(12.00 - 15.30)
Czwartek 8.30 - 12.30
Piątek 12.00 - 15.30
Poniedziałek 8.30 - 16.00
Wtorek 8.30 - 15.00
Środa 11.30 - 15.00
(8.30 - 17.00),(12.00 - 15.30)
Czwartek 8.30 - 12.30
Piątek 12.00 - 15.30
Stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Kancelaria Tajna w godzinach pracy Urzędu
Samodzielne Stanowisko ds Zamówień Publicznych w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
Referat Ksiegowości Budżetowej w godzinach pracy Urzędu w godzinach pracy Urzędu
KASA poniedziałek 9.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 14.00
środa 8.00 - 14.00
czwartek 8.00 - 14.00
piątek 8.00 - 14.00
poniedziałek 9.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 14.00
środa 8.00 - 14.00
czwartek 8.00 - 14.00
piątek 8.00 - 14.00
Referat Oświaty Kultury i Sportu w godzinach pracy urzędu w godzinach pracy urzędu
Rzecznik prasowy Burmistrza W godzinach pracy Urzędu W godzinach pracy Urzędu
Zastępca Burmistrza ds Społecznych w godzinach pracy Urzędu
Stanowisko ds lokalowych w godzinach pracy urzędu w godzinach pracy urzędu
Gminne Centrum Reagowania
Główny specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych
Główny Specjalista ds Zamówień Publicznych
Główny Specjalista w Referacie Techniczno Inwestycyjnym
Stanowisko ds.nadzoru właścicielskiego i kontroli
Inspektor Ohrony Danych