wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Szczegóły sesji nr XXI z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Protokół z sesji

Protokół z sesji , data ogłoszenia pliku: 2004-10-13

Planowany porządek obrad

Projekt porządku obrad
XXI Sesji
Rady Gminy Szczerców

I. Część pierwsza : sprawy regulaminowe

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

II. Część druga : obrady.

1. Informacja Wójta Gminy Szczerców n.t. zadań podjętych między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia herbu, flagi i pieczęci urzędowej
Gminy Szczerców ( wzory graficzne po poprawkach sugerowanych przez Komisję
Heraldyczną zostaną przedstawione na sesji).
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu Gminy na 2004 rok ( informację
przedstawi Skarbnik Gminy A. Włodarczyk)
a) opinia Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w/s proponowanych zmian.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s procedury uchwalania budżetu Gminy Szczerców
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu. (Projekt uchwały zostanie przesłany 20.08.2004 r.).
6. Sprawy różne.
a) zapytania i wnioski .
7. Zakończenie obrad XXI sesji.

Porządek obrad

Projekt porządku obrad
XXI Sesji
Rady Gminy Szczerców

I. Część pierwsza : sprawy regulaminowe

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

II. Część druga : obrady.

1. Informacja Wójta Gminy Szczerców n.t. zadań podjętych między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia herbu, flagi i pieczęci urzędowej
Gminy Szczerców ( wzory graficzne po poprawkach sugerowanych przez Komisję
Heraldyczną zostaną przedstawione na sesji).
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu Gminy na 2004 rok ( informację
przedstawi Skarbnik Gminy A. Włodarczyk)
a) opinia Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w/s proponowanych zmian.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s procedury uchwalania budżetu Gminy Szczerców
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu. (Projekt uchwały zostanie przesłany 20.08.2004 r.).
6. Sprawy różne.
a) zapytania i wnioski .
7. Zakończenie obrad XXI sesji.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-08-19
Data udostępnienia informacji 2004-08-19