wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje o Uchwale numer: VI/64/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusiec“.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusiec“.
Numer: VI/64/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-05-20
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): zaopatrzenie w wodę i wodociągi
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [209,29 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-05-26

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-05-26
Data udostępnienia informacji 2019-05-26