wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Wójt Gminy Zbuczyn - Plany i sprawozdania z działalności - Organy wykonawcze jednoosobowe

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2023-05-26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 26 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 r. Monika Sierpień
2022-12-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022 r.
2022-06-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 20 maja 2022 r. do 27 czerwca 2022 r.
2022-06-14 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Monika Sierpień
2022-05-31 Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2021 rok
2022-05-19 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 21 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r.
2022-04-20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 29 marca 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r.
2022-02-21 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 27 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.
2022-01-26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY ZBUCZYN W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 28 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.
2021-07-05 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2020 rok
2021-07-05 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022
2021-06-22 Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2020 rok
2021-06-02 Działania profilaktyczne realizowane na terenie Gminy Zbuczyn
2021-05-31 Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2020 rok
2021-05-18 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2021-05-18 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
2021-05-18 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020.