wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Szczegóły informacji:

Wystąpienie pokontrolne NIK z 9 września 2011 r.

Data: 2011-11-18
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 9 września 2011 r.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
treść wystąpienia [517,64 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-11-18

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-11-18
Data udostępnienia informacji 2011-11-18