wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVII/179/20 2020-07-17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/166/20 2020-06-23 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/151/20 2020-04-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/150/20 2020-04-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie TAK Uchwalony oczekujący
XXIII/145/20 2020-03-27 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok" TAK Uchwalony oczekujący
XXIII/144/20 2020-03-27 w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej "Hala Sportowa w Działoszynie" TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/142/20 2020-03-27 w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/139/20 2020-02-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Sadowskiej w mieście Działoszyn TAK Uchwalony oczekujący
XIX/126/19 2019-12-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/121/19 2019-12-16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 153 położoną w obrębie 2 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/109/19 2019-11-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/107/19 2019-11-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK 0
XVII/106/19 2019-11-20 w sprawie określenia stawek podatku od śrdków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/106/19 2019-11-20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/19 2019-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia