wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLVI/292/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/291/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/290/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie w obrębie geodezyjnym Raciszyn w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/289/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miejscowości Trębaczew w gminie Działoszyn – cmentarz parafialny wraz z otoczeniem TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/288/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Trębaczew w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/287/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 689 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/283/21 2021-08-27 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/277/21 2021-08-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/287/10 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Niżankowicach TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/276/21 2021-07-23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 43/1 obręb Działoszyn, w gm. Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/268/21 2021-06-25 w sprawie przystapenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 243/48, 244/3, 244/4, 243/49, 244/5 (obreb 4 Miasto Działoszyn) oraz działki nr ewid. 284 (obręb 4 Miasta Działoszyn), gmina Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/267/21 2021-06-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Działoszynie przy ul. Sadowskiej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/253/21 2021-05-17 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedonorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX/252/21 2021-05-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX/250/21 2021-05-17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta i Gminy Działoszyn na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX/249/21 2021-05-17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę oznaczonąnumerem ewidencyjnym 153 położoną w obrębie 2 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia