wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LIII/348/22 2022-03-15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Raciszyn TAK Uchwalony oczekujący
LII/341/22 2022-02-16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych w obrębie geodezyjnym 1 Działoszyn, w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
LII/340/22 2022-02-16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/322/21 2021-12-10 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/317/21 2021-12-10 w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/316/21 2021-12-10 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/306/21 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kolonia Lisowice, w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/305/21 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, w gminie Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/304/21 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nr 2 Miasta Działoszyn, w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/292/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/291/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/290/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie w obrębie geodezyjnym Raciszyn w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/289/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miejscowości Trębaczew w gminie Działoszyn – cmentarz parafialny wraz z otoczeniem TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/288/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Trębaczew w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/287/21 2021-10-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 689 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia