wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVII/109/19 2019-11-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/107/19 2019-11-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK 0
XVII/106/19 2019-11-20 w sprawie określenia stawek podatku od śrdków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/19 2019-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/99/19 2019-10-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 543,544,719,718,717 położonych w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/98/19 2019-10-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 279,280,281 położonych w obrębie 3 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
XII/79/19 2019-07-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 491 w obrębie ewidencyjnym Raciszyn, w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
VII/58/19 2019-04-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec i Kolonia Lisowice w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
IV/41/19 2019-01-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sadowiec w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
IV/40/19 2019-01-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 39 położoną w obrębie 1 Miasta Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
IV/39/19 2019-01-30 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
IV/38/19 2019-01-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaia przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn (VII edycja) TAK Uchwalony obowiązujący
III/31/18 2018-12-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego prpblematykę surowców mineralnych w obrębie geodezyjnym Działoszyn Wieś TAK Uchwalony obowiązujący
III/30/18 2018-12-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn TAK Uchwalony obowiązujący
II/11/18 2018-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia