wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Zadania i kompetencje Rady

art.18 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z póż.zm/.