wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIV/292/2018 2018-11-07 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/291/2018 2018-11-07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci i zwolnień w tym podatku. NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/290/2018 2018-11-07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/213/2017 2017-11-03 w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/212/2017 2017-11-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/211/2017 2017-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przejmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/155/2016 2016-11-25 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/154/2016 2016-11-25 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/153/2016 2016-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIII/152/2016 2016-11-25 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017r. NIE Uchwalony obowiązujący
XII/96/2015 2015-11-20 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa NIE Uchwalony obowiązujący
XII/94/2015 2015-11-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XII/93/2015 2015-11-20 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
XII/92/2015 2015-11-20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XII/91/2015 2015-11-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia