wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2018-09-28
Planowana godzina sesji 10:00
Planowane miejsce sesji Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie

Planowany porządek obrad
<br />1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,  

c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Platerów w roku 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów.

8. Informacja o dokonanej przez Urząd Skarbowy analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy Platerów z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Zamknięcie obrad.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Edyta Rudnik
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Edyta Rudnik
Data wytworzenia informacji 2018-09-19
Data udostępnienia informacji 2018-09-19