wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Gminy
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: SKARBNIK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Platerowie
3-Maja 5
Platerów 08-210
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek
7.30-15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

2. Do podstawowych zadań Skarbnika należy:
a) opracowywanie projektów budżetu i projektu planu dochodów i wydatków celowych,
b) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
c) prowadzenie spraw funduszy celowych,
d) nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych podmiotów gospodarczych, jednostek podporządkowanych i zakładów budżetowych,
e) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
f) współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,
g) prowadzenie kontroli w podporządkowanych jednostkach budżetowych w zakresie ich działalności budżetowej,
h) prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji, remontów kapitalnych oraz czynów społecznych,
i) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących spraw finansowych.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-02-05
Data udostępnienia informacji 2004-02-05