wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Platerów

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVII/246/2018 2018-03-23 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Platerów w 2018 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/240/2018 2018-03-23 w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/238/2018 2018-03-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/232/2018 2018-01-25 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/225/2017 2017-12-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Platerowie TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/194/2017 2017-06-09 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych strazy pożarnych Gminy Platerów bioracych udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/193/2017 2017-06-09 w sprawie uchwalenia Staturu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/192/2017 2017-06-09 w sprawie zmiany statutu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/178/2017 2017-03-24 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/163/2016 2016-12-09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/95/2015 2015-11-20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami k0omunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XII/94/2015 2015-11-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XII/93/2015 2015-11-20 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
XII/92/2015 2015-11-20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XII/91/2015 2015-11-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia