wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Nazwa skrócona:
Symbol: BG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska 35
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy
Dni i godziny pracy: Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Informacja na podst. art. 31 ust. Prawo ochrony środowiska
 • Informacja na podst. art. 32 Prawo ochrony środowiska
 • Przebudowa wieży telefonii komórkowej - baza GS Rusiec
 • wsczęcie postępowania w sprawie decyzji lokalizcyjneji - przebudowa lini sredniego napięcia
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • INFORMACJA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • INFORMACJA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Przebudowie istniejącej wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Rusiec" na działce nr 868/9, obręb geodezyjny Rusiec
 • INFORMACJA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej dla wsi Kurówek Prądzewski, obręb geodezyjny Prądzew działki nr 1335, 955/2, 78, 63
 • Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja kończąca
 • Decyzja kończąca dotycząca lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 10/07
 • Decyzja lokalizacji celu publicznego 10/07
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 10/07
 • DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 • DECYZJE ŚRODOWISKOWE
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RUSIEC
 • INFORMACJE GMINNE
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec o przetargach
 • WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERĄJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rusiec
 • Ogłoszenie Wójta w spr. wyników otwartego konkursu ofert
 • Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR
 • Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy
 • Konkurs na inwestora do budowy mieszkań w Ruścu
 • Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR
 • Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II 2.0. TDI-CR
 • II Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II 2.0 TDI-CR
 • III Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb II 2.0 TDI-CR
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-10
Data udostępnienia informacji 2003-12-10