wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Nazwa skrócona: Dyrektor BWA
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Budynek Biura Wystaw Artystycznych
al. Marsz. J. Piłsudskiego
Olsztyn 10-450
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek, po uprzednim telefonicznym umówieniu się

 Przedmiot działania i kompetencje:

Na czele BWA stoi dyrektor. Kieruje on jego działalnością, reprezentuje galerię na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektora BWA w Olsztynie powołuje na okres pięciu lat i odwołuje Prezydent Olsztyna, zgodnie z przepisami prawa. Powołanie dyrektora BWA powinno być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych

pełniący obowiązki Dyrektora

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Magdalena Szymańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Magdalena Szymańczuk
Data wytworzenia informacji 2014-08-13
Data udostępnienia informacji 2014-08-13