wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Małgorzata Bojarska-Waszczuk Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych (D )
Anna Nasalska Główny księgowy (GK)
Wojciech Wedle Kierownik administracyjny (KA)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Justyna Banasiak Specjalista ds. wystaw i promocji (Sp. WiP)
Małgorzata Bojarska-Waszczuk Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych (D )
Tadeusz Gwiazda Starszy mistrz (SM)
Krzysztof Piotr Makiełkowski Opiekun ekspozycji, montażysta (OEM)
Anna Nasalska Główny księgowy (GK)
Magdalena Neumann Specjalista ds plastyki (Sp. ds plastyki)
Olga Orzeł-Kopeć Specjalista ds. edukacji i kolekcji (Sp. EiK)
Jacek Ruczko Opiekun ekspozycji, montażysta (OEM)
Magdalena Szymańczuk Specjalista ds. kadr i administracji (Sp. KA)
Aleksander Traba Opiekun ekspozycji, montażysta (OEM)
Aleksander Traba Specjalista ds. audiowizualnych (Sp. A)
Elżbieta Wasilewska Sprzątaczka (S)
Wojciech Wedle Kierownik administracyjny (KA)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Justyna Banasiak Specjalista ds. wystaw i promocji (Sp. WiP)Sekcja programowa
Małgorzata Bojarska-Waszczuk Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych (D )Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Tadeusz Gwiazda Starszy mistrz (SM)Sekcja techniczna
Krzysztof Piotr Makiełkowski Opiekun ekspozycji, montażysta (OEM)Sekcja techniczna
Anna Nasalska Główny księgowy (GK)Główny księgowy
Magdalena Neumann Specjalista ds plastyki (Sp. ds plastyki)Sekcja programowa
Olga Orzeł-Kopeć Specjalista ds. edukacji i kolekcji (Sp. EiK)Sekcja programowa
Jacek Ruczko Opiekun ekspozycji, montażysta (OEM)Sekcja techniczna
Magdalena Szymańczuk Specjalista ds. kadr i administracji (Sp. KA)Dział administracyjny
Aleksander Traba Opiekun ekspozycji, montażysta (OEM)Sekcja techniczna
Aleksander Traba Specjalista ds. audiowizualnych (Sp. A)Sekcja techniczna
Elżbieta Wasilewska Sprzątaczka (S)Dział administracyjny
Wojciech Wedle Kierownik administracyjny (KA)Kierownik administracyjny
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Rozwiń]2004